MANNEHELSE-

lege og urolog i Bergen sentrum

Denne informasjonssiden oppdateres av Kirurgi Vest AS, som er en privat spesialistpraksis i kirurgi og urologi i Bergen sentrum. Vi tilbyr utredning hos kirurg og urolog samt operasjoner (sterilisering, fjerning av føflekker etc.). Her vil du få svar på mange spørsmål om mannehelse (eks. prostatakreft, potens problemer). Mye av informasjonen er på engelsk. Denne er hentet fra forskjellige internasjonale kilder, som er spesielt pasienttilpasset samtidig som den reflekterer gullstandard i urologifaget i dag. All informasjonen oppdateres jevnlig.